Oferta

Instytut Szkoleń i Mediacji Solver Sp. z o.o. oferuje przeprowadzanie mediacji – zarówno rodzinnych jak i gospodarczych.

Mediacja to pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów. Charakteryzuje się:

1. Poufnością – nic, co zostanie powiedziane lub usłyszane w trakcie trwania mediacji, nie będzie możliwe do wykorzystania.

2. Dobrowolnością – każda ze Stron w trakcie mediacji może je przerwać bez podawania przyczyny.

3. Neutralnością i bezstronnością – prowadzący mediacje mediator, nie stanie po żadnej ze stron konfliktu zachowując tym samym neutralność i bezstronność w stosunku do Stron jak i przedmiotu konfliktu.