O nas

Instytut Szkoleń i Mediacji Solver Sp. z o.o. zajmuje się szkoleniami w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, księgowości, obsługi komputera oraz wielu innych. Nasze szkolenia prowadzone są zarówno dla osób indywidualnych jak i firm. Oferujemy kameralne szkolenia w grupach nie przekraczających dziesięciu osób.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji siedem dni w tygodniu. Po zakończeniu szkolenia oferujemy Państwu możliwość bezpłatnego zadawania pytań przez okres trzech miesięcy liczonych od dnia zakończenia szkolenia/kursu.

Nasze szkolenia prowadzone są w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi. Stawiamy duży nacisk na przedstawianie przepisów prawa na konkretnych przykładach z życia wziętych.

Przez dziesięć lat obserwowaliśmy potrzeby naszych kursantów, z jakimi problemami borykają się firmy na tle zmieniającego się prawa. Swoje szkolenia prowadzimy w taki sposób, aby jak najwięcej praktycznej wiedzy pozostało w głowach naszych kursantów już po wyjściu z pierwszych zajęć.

Dlaczego mediacje, a nie sąd?

1. CZAS – Mediacje wyznaczane są w krótszych szybszych rozpraw rozprawy sądowe. Zakończenie sporu leży w rękach uczestników, nie machiny biurokracji. W sądzie można utknąć na lata, mediacja może zakończyć spór nawet w kilka tygodni. Zawarcie ugody mediacyjnej umożliwia Sądowi nadanie klauzuli wykonalności dla punktów ugody mediacyjnej na posiedzeniu niejawnym, co również przyśpiesza formalizację porozumienia, a skutek jest taki jak przy wyroku sądowym.

2. MNIEJSZY KOSZT – Koszty mediacji są niepomiernie mniejsze niż koszty sądowe, poczynając od samego wpisu, po koszty postępowania, które rosną z każdą rozprawą.

3. SATYSFAKCJA – Każda ze stron wygrywa – w wyniku konfliktu, który rozstrzyga sąd zawsze mamy do czynienia z wynikiem sprawy: „wygrany, przegrany”.

Mediacja umożliwia wypracowanie porozumienia, gdzie każda ze stron będzie w sytuacji „wygrany, wygrany”, ponieważ to Strony mediacji decydują o jej wyniku. Pozwala to na utrzymanie dobrych relacji biznesowych w przyszłości między stronami mediacji.

Dlaczego my? Tworzymy kadrę doświadczonych i nastawionych na pomoc naszym klientom mediatorów. Każdy z nas to również przedsiębiorca. Mamy świadomość, że czas to pieniądz, a dobre relacje biznesowe są bezcenne, tak samo jak prestiż firmy. Doradzamy stronom i wspieramy proces negocjacji, poprzez niezobowiązujące, ale możliwe rozwiązania konfliktu, które mogą być satysfakcjonujące dla każdej ze stron postępowania mediacyjnego. Nie zostawiamy Was bez wsparcia, jeśli widzimy, że jesteście blisko rozwiązania Waszego problemu.